Mae’r Rhwydwaith Rhanbarthol Celfyddydau ac Addysg yn darparu gofod i ysgolion a sefydliadau celfyddydol rannu ymarfer da a chanfod partneriaethau. Mae gennym ni bedair rhwydwaith yng Nghymru, sy’n rhannu’r un rhanbarthau daearyddol â’r Consortia Addysg Rhanbarthol.

Mae’r rhwydweithiau’n gweithio gydag ysgolion, y Consortia Addysg Rhanbarthol, awdurdodau lleol a sefydliadau eraill yn y sectorau celfyddydol, addysg, creadigol, a threftadaeth yn y pedwar rhanbarth.

Darperir hyfforddiant drwy’r rhwydwaith er mwyn galluogi artistiaid i gynllunio’u gwaith gydag anghenion ysgolion mewn golwg.